Úprava uživatele

Toto API slouží k úpravě informací o uživateli.

Základní popis a tvar API volání a odpovědi najdete popsané samostatně.

Služba

User info API patří do služby Obecné (general).

Parametry volání API

Volání musí obsahovat všechny základní parametry.

Různé akce pro změnu vlastností uživatele mohou mít další společné parametry identifikující uživatele jehož data chcete změnit (pokud se nejedná o uživatele, který se přímo připojuje k API, např. v případě že jako zákazník měníte data uživatele, který je registrován jako Váš). Pro tyto parametry vizte informace o uživateli (s výjimkou paramteru CTRL). V případě, že uživatel volající API mění informace sám sobě, není nutné ho dále identifikovat, je identifikován ze základních parametrů.

Změna hesla

Volání slouží pro změnu hesla uživatele.

Parametry volání API

CTRL

Pevná hodnota: user_edit_password

password

Nové heslo.

Příklady volání API

ukázka 1: Změna hesla (implementace v PHP)
$login = 'someuser';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("originalpassword").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "user_edit_password",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "general",
 "_call" => $call,
 
 // heslo se bude měnit uživateli volajícímu API

 "password" => "newpassword",
));

/**
URL bude vypadat

https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=user_edit_password∓_login=someuser&
 _password=02706666415386337290d919c9514edf&_service=general&_call=1301505714.88&
 password=newpassword
*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na požadavek API

Odpověď neobsahuje žádná specifická data. Úspěšnost požadavku je definována v obecném popisu API.

Změna vlastností uživatele

Volání slouží pro změnu vlastnosti uživatele.

Seznam měnitelných vlastností a jejich význam naleznete v dokumentaci informací o uživateli.

Parametry volání API

CTRL

Pevná hodnota: user_edit_value

name
Název vlastnosti.
value
Hodnota vlastnosti.

Příklady volání API

ukázka 2: Změna vlastnosti (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("passwd").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "user_edit_value",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "general",
 "_call" => $call,

 "id" => 8, // požadavek na změnu daných informací uživateli s ID 8

 "name" => "delivery_address",
 "value" => "http://company.com/dlr.php",
));

/**
URL bude vypadat

https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=user_edit_value&_login=user&
 _password=36cb5039db59d01c8a3ada5fc80caf7d&_service=general&_call=1301506237.49&
 name=delivery_address&value=http%3A%2F%2Fcompany.com%2Fdlr.php&id=8

*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na požadavek API

Odpověď neobsahuje žádná specifická data. Úspěšnost požadavku je definována v obecném popisu API.

Úprava kontaktů uživatele

Volání slouží pro změnu, smazání nebo přidání kontaktů uživatele.

Parametry volání API

CTRL
Pevná hodnota: user_edit_contact

Název a význam dalších parametrů odpovídá struktuře kontaktu.

 • V případě, že chcete založit nový kontakt, zadejte do parametru id_contact hodnotu 0.
 • V případě, že upravujete existující kontakt, parametr type je ignorován (nelze změnit typ kontaktu).
 • V případě, že chcete smazat existující kontakt, zadejte do parametru value prázdný řetězec.

Příklady volání API

ukázka 3: Úprava kontaktu (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("passwd").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "user_edit_contact",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "general",
 "_call" => $call,

 // změna kontaktu s ID 3 
 "id_contact" => "3",
 "value" => "johndoe@johndoe.com",
 
 // Pokud je toto jediný kontakt daného typu, není nutné zadávat parametr
 // primary, kontakt je takto označen automaticky.
 // Jelikož upravujeme existující kontakt, není nutné zadávat parametr type,
 // nemá pro existující kontak význam. 
));

/**
URL bude vypadat

https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=user_edit_contact&_login=user&
 _password=246c826d378a33e733c8bddacf18841f&_service=general&_call=1301507796.28&
 id_contact=3&value=johndoe%40johndoe.com


*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na požadavek API

Úspěšnost požadavku je definována v obecném popisu API.

V případě úspěšné odpovědí obsahuje objekt data strukturu kontaktu, který byl změněn, přidán, nebo kontakt s id_contact = 0, pokud byl kontakt odstraněn.

ukázka 4: Odpověď
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 {
  "id_contact":3,
  "type":"email",
  "value":"johndoe@johndoe.com",
  "primary":1
 },
 "_key":"69723ee1e490782ea985f72347c2da92",
 "_POST":[],
 "_GET":
 {
  "CTRL":"user_edit_contact",
  "_login":"user",
  "_service":"general",
  "_call":"1301507893.91",
  "id_contact":"3",
  "value":"johndoe@johndoe.com"
 },
 "_WEBSOCKETSMS":[],
 "_time":0.254902839661
}
 

Úprava adres uživatele

Volání slouží pro změnu, smazání nebo přidání adresy uživatele.

Parametry volání API

CTRL
Pevná hodnota: user_edit_address

Název a význam dalších parametrů odpovídá struktuře adresy.

 • V případě, že chcete založit novou adresu, zadejte do parametru id_address hodnotu 0.
 • V případě, že upravujete existující adresu, parametr type je ignorován (nelze změnit typ adresy).
 • V případě, že chcete smazat existující adresu, zadejte do parametru city prázdný řetězec.

Při upravě adresy je nutné zadávat všechny parametry. Pokud některý parametr vynecháte, bude nastaven na prázdný řetězec nebo 0.

Příklady volání API

ukázka 5: Změna adresy (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("passwd").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "user_edit_address",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "general",
 "_call" => $call,

 "id_address" => 9,
 "type" => "postal",
 "primary" => 1,
 "name" => "Jane",
 "surname" => "Doe",
 "title" => "",
 "company" => "",
 "street" => "Elm Street",
 "building_number" => "546",
 "city" => "City of Angels",
 "zip" => "90211",
 "country" => "us"
));

/**
URL bude vypadat

https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=user_edit_address&_login=user&
 _password=c5ffb4783e4acc541f72e4d094c9d241&_service=general&_call=1301587300.03&
 id_address=9&type=postal&primary=1&name=Jane&surname=Doe&title=&
 company=&street=Elm+Street&building_number=546&city=City+of+Angels&
 zip=90211&country=us
*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na požadavek API

Úspěšnost požadavku je definována v obecném popisu API.

V případě úspěšné odpovědí obsahuje objekt data strukturu adresy, která byla změněna, přidána, nebo adresu s id_address = 0, pokud byla adresa odstraněna.

ukázka 6: Odpověď
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 {
  "id_address":9,
  "type":"postal",
  "primary":1,
  "name":"Jane",
  "surname":"Doe",
  "title":"",
  "company":"",
  "street":"Elm Street",
  "building_number":"546",
  "city":"City of Angels",
  "zip":"90211",
  "country":"us"
 },
 "_key":"5bc040b2efb1b458951501df14aa9be9",
 "_POST":[],
 "_GET":
 {
  "CTRL":"user_edit_address",
  "_login":"user",
  "_service":"general",
  "_call":"1301587300.03",
  "id_address":"9",
  "type":"postal",
  "primary":"1",
  "name":"Jane",
  "surname":"Doe",
  "title":"",
  "company":"",
  "street":"Elm Street",
  "building_number":"546",
  "city":"City of Angels",
  "zip":"90211",
  "country":"us"
 },
 "_WEBSOCKETSMS":[],
 "_time":0.0763208866119
}