Struktura SMS

Tento dokument popisuje strukturu SMS, která je vracena z API. Pokud API vrací SMS, je v této struktuře:

ukázka 1: SMS
{
 "id":"51999682",
 "state":"sent",
 "delivery":"delivered",
 "type":"text",
 "msisdn":"+420605582922",
 "name":"",
 "text":"A secret ballot ....",
 "validity":2880,
 "queued":"2012-03-05 13:56:32",
 "delivered":"2012-03-05 13:56:49",
 "part":[
  {
   "id":"103037828",
   "state":"sent",
   "delivery":"delivered",
   "queued":"2012-03-05 13:56:32",
   "delivered":"2012-03-05 13:56:39",
   "text":"A secret ballot",
   "sent":"2012-03-05 13:56:29"
  },
  {
   "id":"103037830",
   "state":"sent",
   "delivery":"delivered",
   "queued":"2012-03-05 13:56:32",
   "delivered":"2012-03-05 13:56:49",
   "text":"hoping to land ...",
   "sent":"2012-03-05 13:56:29"
  },
  {
   "id":"103037832",
   "state":"sent",
   "delivery":"delivered",
   "queued":"2012-03-05 13:56:32",
   "delivered":"2012-03-05 13:56:44",
   "text":"the turn of the 2018....",
   "sent":"2012-03-05 13:56:29"
  }
 ],
 "partsCount":3,
 "address":"john.doe@company.com",
 "source":"",
 "account":"1200000275",
 "sent":"2012-03-05 13:56:29",
 "userdata":"",
 "usersource":""
} 
 

Objekt obsahuje tyto vlastnosti:

Většina vlastností odpovídá datům, které jsou použité při odesílání SMS a v odpovědi na odeslanou SMS

ID
ID SMS.
state
Stav SMS.
delivery
Stav doručení SMS.
type
Typ SMS.
msisdn
Telefonní číslo příjemce.
name
Název wappushe.
text
Text SMS.
validity
Platnost SMS v minutách.
queued
Datum a čas zařazení SMS do fronty.
delivered
Datum a čas doručení SMS.
partsCount
Počet částí SMS.
address
Adresa doručenky.
source
Zdroj SMS (telefonní číslo / identifikátor) nastavený jako odesilatel.
account
Unikátní číslo účtu, ze kterého byla SMS zaplacena.
sent
Datum a čas odeslání SMS.
userdata
Uživatelské data.
usersource
Uživatelský zdroj.
part
Pole částí SMS.

Část SMS

ID
ID části SMS.
state
Stav části SMS.
delivery
Stav doručení části SMS.
text
Text části SMS.
queued
Datum a čas zařazení části SMS do fronty.
delivered
Datum a čas doručení části SMS.
sent
Datum a čas odeslání části SMS.