Struktura kontaktu

Tento dokument popisuje strukturu kontaktu, která je vracena z API. Pokud API vrací kontakt, je v této struktuře:

ukázka 1: Kontakt
{
  "id_contact":3,
  "type":"email",
  "value":"john.doe@company.com",
  "primary":1
}  
  

Objekt obsahuje tyto vlastnosti:

id_contact
Unikátní identifikátor záznamu.
primary
Zda je daný kontakt používán jako primární pro daný typ. 1 znamená, že daný kontakt je primární. Pro každý typ kontaktu existuje právě jedna primární instance (pokud alespoň jedna existuje).
type
Typ kontaktu.
value
Hodnota kontaktu.