Struktura adresy

Tento dokument popisuje strukturu adresy, která je vracena z API. Pokud API vrací adresu, je v této struktuře:

ukázka 1: Adresa
{
 "id_address":9,
 "type":"postal",
 "primary":1,
 "name":"John",
 "surname":"Doe",
 "title":"Prof.",
 "company":"JohnDoe Inc.",
 "street":"Doe Street",
 "building_number":"123",
 "city":"Doe City",
 "zip":"98765",
 "country":"sk",
 "company_number":"987654321",
 "vat_number":"SK123456"
} 
 

Objekt obsahuje tyto vlastnosti:

id_address
Unikátní identifikátor záznamu.
type
Typ adresy.
primary
Zda je daná adresa používána jako primární pro daný typ. 1 znamená, že daná adresa je primární. Pro každý typ adresy existuje právě jedna primární instance (pokud alespoň jedna existuje).
name
Jméno uživatele.
surname
Příjmení uživatele.
title
Titul uživatele.
company
Název firmy.
street
Ulice.
building_number
Číslo popisné.
city
Město.
zip
Poštovní směrovací číslo.
country
ISO kód země.
company_number
IČO
vat_number
DIČ