SMS info

Toto API slouží k získání informací o SMS.

Základní popis a tvar API volání a odpovědi najdete popsané samostatně.

Služba

SMS info API patří do služby SMS (sms).

Parametry volání API

Volání musí obsahovat všechny základní parametry.

CTRL

Pevná hodnota: sms_info

id
Identifikátor SMS získaný při odesílání SMS, vizte odpověď na API pro odeslání SMS.

Příklady volání API

ukázka 1: Získání informace o SMS (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("heslo").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "sms_info",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "sms",
 "_call" => $call,

 "id" => 146, 
));

/**
URL bude vypadat
https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=sms&_login=user
 &_password=5ec91cfbcbdcdf55748400c8006debd1&_service=sms
 &_call=b338a71d833a9c8c4349d392d7ae1e2fb7bcb3ad4d1a519a989716.38230669
 &id=146
*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na úspěšný požadavek na API

Základní formát odpovědi naleznete v obecném popisu API.

Popis objektu data

Objekt data obsahuje tyto vlastnosti:

id

Unikátní identifikátor SMS (nejedná o sekvenční číslo, nereprezentuje pořadí v systému ProfiSMS).

V současné době má vlastnost formát čísla, ale jedná se o řetězec, v budoucnosti se může tato vlastnost změnit na čistý řetězec.

Tento identifikátor se používá při předávání doručenek a pro dotazovaní na stav SMS.

state
Stav SMS.
delivery
Stav doručení SMS.
type
Typ SMS.
msisdn
Telefonní číslo příjemce (zformátované do mezinárodního tvaru).
name
Název SMS (v případě wappushe)
text
Text SMS.
validity
Počet minut, po které je SMS platná.
queued
Datum zařazení SMS do fronty ve formátu rrrr-mm-dd hh:nn:ss.
delivered
Datum doručení SMS (nastavení stavu SMS, tzn. i datum nedoručení SMS, apod.) ve formátu rrrr-mm-dd hh:nn:ss.
part
Pole částí SMS (vizte níže).
partsCount
Počet částí SMS, na které byla SMS rozdělena.
address
Adresa pro doručenku (na základě parametrů delivery nebo address při požadavku na odeslání).
source
Číslo nebo textový identifikátor odesilatele.
account
Unikátní číslo účtu (variabilní symbol pro běžné platby) ze kterého proběhla platba.

Popis objektů v poli part

Objekt v poli part obsahuje tyto vlastnosti:

id

Unikátní identifikátor části SMS (nejedná o sekvenční číslo, nereprezentuje pořadí v systému ProfiSMS).

V současné době má vlastnost formát čísla, ale jedná se o řetězec, v budoucnosti se může tato vlastnost změnit na čistý řetězec.

Tento identifikátor se používá při předávání doručenek.

state
Stav části SMS.
delivery
Stav doručení části SMS.
queued
Datum zařazení části SMS do fronty ve formátu rrrr-mm-dd hh:nn:ss.
delivered
Datum doručení části SMS (nastavení stavu části SMS, tzn. i datum nedoručení části SMS, apod.) ve formátu rrrr-mm-dd hh:nn:ss.

Ukázky požadavků a odpovědí

ukázka 2: Požadavek (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("heslo").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "sms_info",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "sms",
 "_call" => $call,

 "id" => '1544185',
));
 
ukázka 3: SMS odeslaná a doručená
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 {
  "id":"1544185",
  "state":"sent",
  "delivery":"delivered",
  "type":"text",
  "msisdn":"+420605582922",
  "name": "",
  "text": "p\u0159\u00edli\u0161 \u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd k\u016f\u0148 \u00fap\u011bl \u010f\u00e1belsk\u00e9 ody, p\u0159\u00edli\u0161 \u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd k\u016f\u0148 \u00fap\u011bl \u010f\u00e1belsk\u00e9 ody",
  "validity":5,
  "queued":"2010-12-28 17:54:05",
  "delivered":"2010-12-28 17:55:00",
  "part":
  [
   {
    "id":"44109244",
    "state":"sent",
    "delivery":"delivered",
    "queued":"2010-12-28 17:54:05",
    "delivered":"2010-12-28 17:55:00"
   },
   {
    "id":"44109245",
    "state":"sent",
    "delivery":"delivered",
    "queued":"2010-12-28 17:54:05",
    "delivered":"2010-12-28 17:55:00"
   }
  ],
  "address": "http:\/\/tmp.company.cz\/tmp.php",
  "partsCount": 2,
  "source":"ztestu",
  "account":"123456"
 },
 "_key":"ab2063832062b63434a93f091e16df2b",
 "_time":0.229101896286
}
 

Podobně jako v případě odeslání spožděné SMS pomocí API, pokud SMS ještě nebyla odeslána, pole part bude prázdné.

ukázka 4: Odpověď pro zpožděnou SMS
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 {
  "id":"1561947",
  "state":"inserted",
  "delivery":"nostate",
  "type":"text",
  "msisdn":"+420605582922",
  "name": "",
  "text": "p\u0159\u00edli\u0161 \u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd k\u016f\u0148 \u00fap\u011bl \u010f\u00e1belsk\u00e9 ody, p\u0159\u00edli\u0161 \u017elu\u0165ou\u010dk\u00fd k\u016f\u0148 \u00fap\u011bl \u010f\u00e1belsk\u00e9 ody",
  "validity":5,
  "queued":"",
  "delivered":"",
  "part":[],
  "address": "http:\/\/tmp.company.cz\/tmp.php",
  "partsCount": 2,
  "source":"ztestu",
  "account":""
 },
 "_key":"5f848e3b6876d1df0800ad6dced92633",
 "_time":0.0822818279266
}
 

Odpověď na neúspěšný požadavek na API

Chyba ID

Uživatel se smí dotazovat pouze na SMS, které sám odeslal. V případě dotazu na SMS, která mu nepatří, nebo která neexistuje, je vrácen objekt, který syntaxí odpovídá odpovědi na správný požadavek, pouze je tento objekt prázdný (vlastnost id je nulová).

ukázka 5: Odpověď na chybný identifikátor
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 {
  "msisdn":"",
  "id":0,
  "state":"queued",
  "delivery":"nostate",
  "queued":"",
  "delivered":"",
  "part":[],
  "address": "",
  "partsCount": 0
 },
 "_key":"6248cfb5d0c42b8da78b062b0dae9053",
 "_time":0.0802619457245
}
 

Chyba požadavku

Základní formát odpovědi naleznete v obecném popisu API.