Konstanty

Chybové konstanty

Obecné

OK = 0
Požadavek proběhl v pořádku, žádná chyba nenastala.
GENERIC_ERROR = 1
Obecná, nespecifikovaná chyba (konstanta by se v API neměla vyskytovat).
UNKNOWN_CURRENCY = 2
Neznámá měna.
UNKNOWN_LANGUAGE = 3
Neznámý jazyk.
UNKNOWN_SERVICE = 4
Neznámá služba. Služba neexistuje, nebo ji uživatel nemá povolenou, nebo požadavek není pro danou službu platný.

Konstanty pro účetní operace

BA_NOT_TARIFF = 10
Neplatný tarif.
BA_NOT_IN_ACCOUNT = 11
Neplatný účet pro natížení.
BA_NOT_PRODUCT = 12
Produkt neexistuje.
BA_CURRENCY_DIFF = 13
Účty nemají shodnou měnu.
BA_NOT_BPRODUCT = 14
Produkt v tarifu neexistuje.
BA_NOT_PEER = 15
Neplatný účet pro provedení operace.
BA_NOT_ACCOUNT = 16
Účet neexistuje.
BA_NOT_BATPRODUCT = 17
Produkt tarifu neexistuje.
BA_NOT_BATARIFF = 18
Účetní tarif neexistuje.
BA_NOT_PRICE = 19
Není definovaná cena.
BA_LOW_CREDIT = 20
Na účtu není dostatek prostředků pro provedení operace.
BA_NOT_FROM_ACCOUNT = 21
Neplatný účet pro odečtení prostředků.

Konstanty spojené s uživateli

USER_MISSING = 50
Neplatný uživatel. Uživatel nebyl zadán.
USER_NOT_ADDRESS_TYPE = 51
Neplatný typ uživatelské adresy.
USER_NOT_CONTACT_TYPE = 52
Neplatný typ uživatelského kontaktu.
USER_UNKNOWN_TYPE = 53
Neplatný typ uživatele.
USER_PASSWORD = 55
Chyba při ukládání/změně hesla.
USER_UNKNOWN_VALUE = 56
Chyba při vlastnosti uživatele (vlastnost neexistuje, nebo ji upravit).
USER_CANNOT_CREATE = 57
Přihlášený uživatel nemůže vytvářet nové uživatele. Přihlášený uživatel nesmí přiřazovat nového uživatele jiným.
USER_LOGIN = 58
Nový uživatel nemá zadané přihlašovací jméno, nebo je toto jméno již použito.

Konstanty spojené s API

API_SIGNATURE_ERROR = 100
Chybějící identifikátor volání API, nebo duplicitní identifikátor volání API, nebo se nepodařilo přihlásit uživatele.
API_INCORRECT_SERVICE = 101
Požadovaná akce (volání API) nepatří dané službě.

Konstanty spojené s WapPlatbami

WP_NOT_PARENT = 150
Chybná identifikace služby nebo obchodníka.
WP_NOT_MERCHANT = 151
Chybná identifikace obchodníka.

Konstanty spojené se SMS

SMSOUTSMS_UNKNOWN_TYPE = 200
Chybný typ SMS.
SMSOUTSMS_UNKNOWN_STATE = 201
Chybný stav SMS.
SMSOUTSMS_MISSING_MSISDN = 202
Chybí příjemce SMS.
SMSOUT_UNKNOWN_STATE = 203
Chybný stav části SMS.
SMSOUT_UNKNOWN_ENCODING = 204
Chybné kódování části SMS.
SMSOUTSMSE_UNKNOWN_SPLIT = 205
Chybný typ dělení SMS.
SMSOUTSMS_CANNOTSAVEANDSEND = 206
SMS již byla uložena a odeslána.
SMSOUTSMS_UNKNOWN_DSTATE = 207
Chybný stav doručení SMS.
SMSOUT_UNKNOWN_DSTATE = 208
Chybný stav doručení části SMS.
INVALID_SMS_SOURCE = 209
Chybný odesilatel.

Konstanty spojené se Viberem

VIBER_NOT_ALLOWED = 300
Viber není povolen.
VIBER_UNKNOWN_STATE = 301
Chybný stav zprávy.
VIBER_UNKNOWN_DSTATE = 302
Chybný stav doručení zprávy.
VIBER_UNKNOWN_STATEV = 303
Chybný stav Viberu.
VIBER_UNKNOWN_STATES = 304
Chybný stav SMS.
VIBER_UNKNOWN_DSTATEV = 305
Chybný stav doručení Viberu.
VIBER_UNKNOWN_DSTATES = 306
Chybný stav doručení SMS.
VIBER_MISSING_MSISDN = 307
Chybí příjemce zprávy.
VIBER_DATA_ERROR = 308
Špatně zadaná data k odeslání.
VIBER_UNKNOWN_TYPE = 309
Neznámy typ zprávy.
VIBER_PROMO_NOT_ALLOWED = 310
Na zadané číslo nelze zaslat promo zprávu.
VIBER_WELCOME_ALREADY_SENT = 311
Na zadané číslo již byla zaslaná uvítací zpráva.

Konstanty spojené se ProfiSend

PROFI_NOT_ALLOWED = 400
ProfiSend není povolen.
PROFI_UNKNOWN_STATE = 401
Chybný stav zprávy.
PROFI_UNKNOWN_DSTATE = 402
Chybný stav doručení zprávy.
PROFI_UNKNOWN_PROTOCOL = 403
Neznámý protokol.
PROFI_PROTOCOL_NOT_ALLOWED = 404
Protokol nepovolen.

Konstanty spojené se ProfiCode

CODE_NOT_EXISTS = 500
Kód neexistuje.
CODE_NAME_NOT_EXISTS = 501
Služba s tímto názvem neexistuje.
CODE_ALREADY_USED = 502
Kód již byl použit.
CODE_VALIDITY_EXPIRED = 503
Platnost kódu vypršela.
CODE_NOT_ALLOWED = 504
Nelze použít službu ProfiCode.

Konstanty spojené s MSISDN API (vyhledání telefonního čísla)

MSISDN_REQUEST_ERROR = 600
Chyba při dotazu (nebylo možné provést dotaz na operátora).
MSISDN_OK = 601
Číslo je přihlášené do sítě.
MSISDN_ABSENT_SUSCRIBER = 602
Číslo není přihlášené do sítě.
MSISDN_UNKNOWN_SUBSCRIBER = 603
Neznámé telefonní číslo.
MSISDN_ERROR = 604
Jiná chyba telefonního čísla.

Nezařazené chybové konstanty

PHONE_CANNOT_FIX = 100000
Řetězec nelze převést na mezinárodní telefonní číslo.

Typové konstanty

Měna

Currency::CZK = 'CZK'
Česká koruna.
Currency::EUR = 'EUR'
Euro.
Currency::KRD = 'KRD'
Kredit (virtuální měna).

Jazyk

Language::CS = 'cs'
Český jazyk.
Language::EN = 'en'
Anglický jazyk.
Language::SK = 'sk'
Slovenský jazyk.

Část SMS

Některé SMS, jako zprávy z hlediska systému (a API), nejde fyzicky zaslat jako jednu zprávu (např. pokud má text délku 250 znaků). V takovém případě je zpráva rozdělena na několik částí, které se zašlou zvlášť. Část SMS jako objekt existuje vždy, bez ohledu na to, zda lze zprávu zaslat najednou, nebo ne (potom k SMS existuje právě jedna část SMS).

Stavy odesílání části SMS

Smsout::STATE_NONE = 'none'
Část SMS je v nedefinovatelném stavu. Tento stav by se neměl objevit.
Smsout::STATE_WAITING = 'waiting'
Část SMS byla zařazena a čeká na odeslání.
Smsout::STATE_SENDING = 'sending'
Část SMS se právě odesílá.
Smsout::STATE_SENT = 'sent'
Část SMS byla odeslána.
Smsout::STATE_ERROR = 'error'
Část SMS nelze odeslat.

Stavy doručení části SMS

Smsout::DELIVERY_NOSTATE = 'nostate'
K části SMS nejsou informace o doručení.
Smsout::DELIVERY_DELIVERED = 'delivered'
Část SMS byla doručena.
Smsout::DELIVERY_EXPIRED = 'expired'
Část SMS nebyla doručena, vypršela platnost.
Smsout::DELIVERY_DELETED = 'deleted'
Část SMS nebyla doručena, byla smazána.
Smsout::DELIVERY_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'

Část SMS nebyla doručena, nelze doručit.

Může odpovídat situaci, kdy bylo možné identifikovat zemi i operátora, ale neexistuje číslo příjemce. Zpráva byla předána operátorovi, který ji odmítl.

Smsout::DELIVERY_ACCEPTED = 'accepted'
Část SMS nebyla doručena, operátor SMS ale přijal.
Smsout::DELIVERY_UNKNOWN = 'unknown'
Část SMS nebyla doručena, neznámá chyba.
Smsout::DELIVERY_REJECTED = 'rejected'
Část SMS nebyla doručena, byla odmítnuta.
Smsout::DELIVERY_DESTERROR = 'destaddrerror'
Část SMS nebyla doručena, chybné číslo příjemce.
Smsout::DELIVERY_SRCERROR = 'sourceaddrerror'
Část SMS nebyla doručena, chybné číslo odesilatele.

Kódování části SMS

Smsout::ENCODING_7BITS = 7
7bitové kódování. SMS neobsahuje žádné znaky mimo ASCII7.
Smsout::ENCODING_8BITS = 8
8bitové kódování. SMS není textová (např. wappush).
Smsout::ENCODING_16BITS = 16
16bitové kódování. SMS obsahuje znaky mimo ASCII7 (například českou diakritiku).

SMS

Celá SMS, jako zpráva z hlediska systému (a API), i když může být před odesláním rozdělena na více menších zpráv.

Typy SMS

SmsoutSms::TYPE_TEXT = 'text'
Textová zpráva.
SmsoutSms::TYPE_WAPPUSH = 'wappush'
Wappush zpráva.
SmsoutSms::TYPE_PDU = 'pdu'
Zpráva zadána pomocí PDU (UDH + PDU).

Stavy SMS

SmsoutSms::STATE_INSERTED = 'inserted'
SMS je uložena. SMS v tomto tvaru je zpožděná SMS. K takové SMS ještě neexistují části SMS.
SmsoutSms::STATE_QUEUED = 'queued'
SMS čeká na odeslání. Pro danou SMS již byly vytvořené části a čekají na odeslání.
SmsoutSms::STATE_SENT = 'sent'
Všechny části této SMS již byly odeslány.
SmsoutSms::STATE_SENDING = 'sending'
Části této SMS jsou právě zařazovány do fronty.
SmsoutSms::STATE_NOCREDIT = 'nocredit'
Tento stav může nastat pouze v případě, kdy byla SMS zpožděná a ve chvíli odesílání nebylo na účtu dostatek prostředků. SMS nebude odeslána.
SmsoutSms::STATE_UNKNOWN = 'unknown'
SMS vkládá do systému.

Stavy doručení SMS

SmsoutSms::DELIVERY_NOSTATE = 'nostate'
K SMS nejsou informace o doručení.
SmsoutSms::DELIVERY_DELIVERED = 'delivered'
Všechni část SMS byly doručeny.
SmsoutSms::DELIVERY_EXPIRED = 'expired'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_EXPIRED.
SmsoutSms::DELIVERY_DELETED = 'deleted'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_DELETED.
SmsoutSms::DELIVERY_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_UNDELIVERABLE.
SmsoutSms::DELIVERY_ACCEPTED = 'accepted'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_ACCEPTED.
SmsoutSms::DELIVERY_UNKNOWN = 'unknown'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_UNKNOWN.
SmsoutSms::DELIVERY_REJECTED = 'rejected'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_REJECTED.
SmsoutSms::DELIVERY_DESTERROR = 'destaddrerror'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_DESTERROR.
SmsoutSms::DELIVERY_SRCERROR = 'sourceaddrerror'
Alespoň jedna část SMS se nachází ve stavu Smsout::DELIVERY_SRCERROR.

Celá SMS má jiný stav než SmsoutSms::DELIVERY_NOSTATE v případě, že existují informace o doručení pro všechny části SMS.

V případě, že je SMS rozdělena na více části může dojít k tomu, že různé části mají různé stavy doručení. Výše uvedený seznam stavů je řazený podle přednosti, SmsoutSms::DELIVERY_NOSTATE má nejnižší přednost, SmsoutSms::DELIVERY_SRCERROR nejvyšší. Celá SMS má potom stav, který odpovídá stavu s nejvyšší předností, který má alespoň jedna její část.

Další nastavení SMS

Způsob rozdělení SMS

Definice způsobu, jakým bude rozdělena textová SMS, pokud ji nelze zaslat jako najednou a musí být rozdělena na části.

SmsoutSmsExtra::SPLIT_PLATFORM = 'platform'
SMS bude rozdělena na mezerách (tak aby nedošlo k rozdělení slova mezi 2 části SMS) a každá část bude mít na začátku pořadové číslo části a počet všech částí (např. 2/5).
SmsoutSmsExtra::SPLIT_WORD = 'word'
SMS bude rozdělena na mezerách (tak aby nedošlo k rozdělení slova mezi 2 části SMS).
SmsoutSmsExtra::SPLIT_WORD = 'char'
SMS bude rozdělena tak, aby každá část obsahovala maximální možný počet znaků (může dojít k rozdělení slova mezi 2 části SMS).
SmsoutSmsExtra::SPLIT_CONCAT = 'concat'
SMS bude zaslána jako "dlouhá SMS". Jedná se o speciální způsob zaslání SMS, kde mobilní telefon je schopen jednotlivé části pospojovat a zobrazit jako jednu zprávu. Běžné telefony umí zpracovávat dlouhou SMS.

Viber

Stavy zprávy

Viber::STATE_QUEUED_VIBER = 'queued_viber'
Zpráva čeká na odeslání Viberem.
Viber::STATE_SENDING_VIBER = 'sending_viber'
Zpráva je odesílána Viberem.
Viber::STATE_SENT_VIBER = 'sent_viber'
Zpráva byla odeslána Viberem.
Viber::STATE_QUEUED_SMS = 'queued_sms'
Zpráva čeká na odeslání přes SMS.
Viber::STATE_SENDING_SMS = 'sending_sms'
Zpráva je odesílání přes SMS.
Viber::STATE_SENT_SMS = 'sent_sms'
Zpráva byla odeslána přes SMS.
Viber::STATE_ERROR = 'error'
Zpráva nebyla odeslána.

Stavy odesílání zprávy přes Viber

Viber::STATE_VIBER_NOSTATE = 'nostate'
Zpráva nebyla odeslána přes Viber.
Viber::STATE_VIBER_SENDING = 'sending'
Zpráva je odesílána Viberem.
Viber::STATE_VIBER_SENT = 'sent'
Zpráva byla odeslána Viberem.
Viber::STATE_VIBER_ERROR = 'error'
Odeslání přes Viber selhalo.

Stavy odesílání zprávy přes SMS

Viber::STATE_SMS_NOSTATE = 'nostate'
Zpráva nebyla odeslána přes SMS.
Viber::STATE_SMS_SENDING = 'sending'
Zpráva je odesílána přes SMS.
Viber::STATE_SMS_SENT = 'sent'
Zpráva byla odeslána přes SMS.
Viber::STATE_SMS_ERROR = 'error'
Odeslání přes SMS selhalo.

Stavy doručení zprávy

Viber::DELIVERY_NOSTATE = 'nostate'
K zprávě nejsou informace o doručení.
Viber::DELIVERY_DELIVERED = 'delivered'
Zpráva byla doručena.
Viber::DELIVERY_EXPIRED = 'expired'
Zpráva vypršela.
Viber::DELIVERY_DELETED = 'deleted'
Zpráva byla odstraněna.
Viber::DELIVERY_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'
Zprávu nelze doručit.
Viber::DELIVERY_ACCEPTED = 'accepted'
Zpráva byla přijata operátorem.
Viber::DELIVERY_UNKNOWN = 'unknown'
Zprávu nelze doručit z neznámých důvodů.
Viber::DELIVERY_REJECTED = 'rejected'
Zpráva byla odmítnuta.
Viber::DELIVERY_DESTERROR = 'destaddrerror'
Chybná adresa příjemce.
Viber::DELIVERY_SRCERROR = 'sourceaddrerror'
Chybná adresa odesilatele.
Viber::DELIVERY_SEEN = 'seen'
Zpráva byla zobrazena.

Stavy doručení zprávy přes Viber

Viber::DELIVERY_VIBER_NOSTATE = 'nostate'
K zprávě nejsou informace o doručení.
Viber::DELIVERY_VIBER_DELIVERED = 'delivered'
Zpráva byla doručena.
Viber::DELIVERY_VIBER_SEEN = 'seen'
Zpráva byla zobrazena.
Viber::DELIVERY_VIBER_EXPIRED = 'expired'
Zpráva vypršela.
Viber::DELIVERY_VIBER_REJECTED = 'rejected'
Zpráva byla odmítnuta.
Viber::DELIVERY_VIBER_DELETED = 'deleted'
Zpráva byla odstraněna.
Viber::DELIVERY_VIBER_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'
Zprávu nelze doručit.
Viber::DELIVERY_VIBER_UNKNOWN = 'unknown'
Zprávu nelze doručit z neznámých důvodů.

Stavy doručení zprávy přes SMS

Viber::DELIVERY_SMS_NOSTATE = 'nostate'
K zprávě nejsou informace o doručení.
Viber::DELIVERY_SMS_DELIVERED = 'delivered'
Zpráva byla doručena.
Viber::DELIVERY_SMS_EXPIRED = 'expired'
Zpráva vypršela.
Viber::DELIVERY_SMS_DELETED = 'deleted'
Zpráva byla odstraněna.
Viber::DELIVERY_SMS_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'
Zprávu nelze doručit.
Viber::DELIVERY_SMS_ACCEPTED = 'accepted'
Zpráva byla přijata operátorem.
Viber::DELIVERY_SMS_UNKNOWN = 'unknown'
Zprávu nelze doručit z neznámých důvodů.
Viber::DELIVERY_SMS_REJECTED = 'rejected'
Zpráva byla odmítnuta.
Viber::DELIVERY_SMS_DESTERROR = 'destaddrerror'
Chybná adresa příjemce.
Viber::DELIVERY_SMS_SRCERROR = 'sourceaddrerror'
Chybná adresa odesilatele.

Typ doručované zprávy

Viber::TYPE_WELCOME = 'welcome'
Uvítací zpráva.
Viber::TYPE_PROMO = 'promo'
Promo/reklamní zpráva.

ProfiSend

Stavy zprávy

ProfiMessage::STATE_INSERTED = 'inserted'
Zpráva byla vložena do systému.
ProfiMessage::STATE_QUEUED = 'queued'
Zpráva je připravena k odeslání.
ProfiMessage::STATE_SENT = 'sent'
Zpráva byla odeslána.
ProfiMessage::STATE_SENDING = 'sending'
Zpráva čeká na odeslání.
ProfiMessage::STATE_ERROR = 'error'
Chyba při odeslání.

Stavy doručení zprávy přes ProfiSend

ProfiMessage::DELIVERY_NOSTATE = 'nostate'
K zprávě nejsou informace o doručení.
ProfiMessage::DELIVERY_DELIVERED = 'delivered'
Zpráva byla doručena.
ProfiMessage::DELIVERY_EXPIRED = 'expired'
Zpráva vypršela.
ProfiMessage::DELIVERY_DELETED = 'deleted'
Zpráva byla odstraněna.
ProfiMessage::DELIVERY_UNDELIVERABLE = 'undeliverable'
Zprávu nelze doručit.
ProfiMessage::DELIVERY_ACCEPTED = 'accepted'
Zpráva byla přijata operátorem.
ProfiMessage::DELIVERY_UNKNOWN = 'unknown'
Zprávu nelze doručit z neznámých důvodů.
ProfiMessage::DELIVERY_REJECTED = 'rejected'
Zpráva byla odmítnuta.
ProfiMessage::DELIVERY_DESTERROR = 'destaddrerror'
Chybná adresa příjemce.
ProfiMessage::DELIVERY_SRCERROR = 'sourceaddrerror'
Chybná adresa odesilatele.
ProfiMessage::DELIVERY_SEEN = 'seen'
Zpráva byla zobrazena.

Objekty ProfiSms, ProfiViber a ProfiFacebook mají stejné konstanty pro stavy zprávy.

ProfiSend protokoly

ProfiMessage::PROTOCOL_SMS = 'sms'
SMS protokol.
ProfiMessage::PROTOCOL_VIBER = 'viber'
SMS protokol.
ProfiMessage::PROTOCOL_FACEBOOK = 'facebook'
SMS protokol.

Uživatel

Typ uživatele

User::TYPE_USER = 'user'
Běžný uživatel.
User::TYPE_CUSTOMER = 'customer'
Zákazník. Uživatel provozující vlastní službu používající ProfiSMS, může spravovat ("vlastnit") další uživatele.
User::TYPE_ADMIN = 'admin'
Administrátor systému.
User::TYPE_SYSTEM = 'system'
Systémový (interní) uživatel.

Typ uživatelské adresy

UserAddress::TYPE_INVOICE = 'invoice'
Fakturační adresa.
UserAddress::TYPE_POSTAL = 'postal'
Poštovní adresa.

Typ uživatelského kontaktu

UserContact::TYPE_EMAIL = 'email'
Emailová adresa.
UserContact::TYPE_CELL = 'cell'
Mobilní telefon.

Důvod přiřazení příchozí SMS

Gsm::RESEND_PHONE = 'phone'
SMS byla předána na základě registrovaného telefonního čísla, telefonní číslo, ze kterého byla SMS odeslána.
Gsm::RESEND_LOGIN = 'login'
SMS byla předána na základě přihlašovacího jména uživatele - první slovo v SMS je uživatelské jméno.
Gsm::RESEND_SESSION = 'session'
SMS byla předána na základě session. Při odeslání SMS je možné požádat o přiřazování příchozí odpovědí, pokud bude příchozí SMS zaslána z telefonního čísla, na které byla uživatelem platformy zaslána SMS a u dané SMS byla vyžádána session, příchozí SMS se přiřadí danému uživateli platformy. Délka session je jeden den.
Gsm::RESEND_KEYWORD = 'keyword'
SMS byla předána na základě klíčového slova - první slovo v SMS. Slovo je možné si registrovat.