Listování SMS

Toto API slouží k listování SMS.

Základní popis a tvar API volání a odpovědi najdete popsané samostatně.

Služba

API patří do služby SMS (sms).

Parametry volání API

Volání musí obsahovat všechny základní parametry.

CTRL

Pevná hodnota: sms_list

from

Datum, od kterého se mají listovat SMS (včetně), ve formátu rrrr-mm-dd, nebo rrrr-mm-dd hh:nn:ss.

Není-li parametr zadán, listují se SMS od počátku.

to

Datum, do kterého se mají listovat SMS (včetně), ve formátu rrrr-mm-dd, nebo rrrr-mm-dd hh:nn:ss.

Není-li parametr zadán, listují se SMS do času volání API (čas není shora omezen).

start

Počátek listování (první SMS má index 0).

Není-li parametr zadán, výchozí hodnota je 0.

count

Počet vylistovaných SMS.

Není-li parametr zadán, listují se všechny SMS odpovídající ostatním parametrům.

Příklady volání API

ukázka 1: Listování SMS (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("heslo").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "sms_list",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "sms",
 "_call" => $call,

 "from" => '2011-01-01',
 "to" => '2011-01-13',
 "count" => 2,
 "start" => 2,
));

/**
URL bude vypadat
https://api.profisms.cz/index.php?CTRL=sms_list&_login=user
 &_password=88b61ac52efaf4ca17ede9d1e0a30a38
 &_service=sms&_call=1294886598.4164&from=2011-01-01
 &to=2011-01-13&count=2&start=2
*/

$json = join("", file($url));
 

Odpověď na úspěšný požadavek na API

Základní formát odpovědi naleznete v obecném popisu API.

Popis pole data

Pole data obsahuje seznam unikátních identifikátorů.

Ukázky požadavků a odpovědí

ukázka 2: Požadavek (implementace v PHP)
$login = 'user';
$call = microtime(true);
$password = md5(md5("heslo").$call);

$url = "https://api.profisms.cz/index.php?" . http_build_query(array(
 "CTRL" => "sms_list",
 "_login" => $login,
 "_password" => $password,
 "_service" => "sms",
 "_call" => $call,

 "from" => '2011-01-01',
 "to" => '2011-01-13',
 "count" => 2,
 "start" => 2,
));
 
ukázka 3: Odpověď na ukázku 2
{
 "error":
 {
  "code":0,
  "message":"OK"
 },
 "data":
 [
  "2689612",
  "2709365"
 ],
 "_key":"ab2063832062b63434a93f091e16df2b",
 "_time":0.229101896286
}
 

Chyba požadavku

Základní formát odpovědi naleznete v obecném popisu API.